TRAC_NGHIEM_CHUONG_II_CACBOHIDRAT

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Đệ (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:30' 02-10-2012
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
CACBONHIDRAT
Câu1: miếng chuối xanh tác dụng với dung dịch iot cho màu xanh lam. Nước ép hoa quả chuối chín có phản ứng tráng bạc. hiện tượng đó được giải thích như sau:
A. chuối xanh có xenlulozo, khi chuối chín trong nước ép có glucozo
B. chuối xanh có tinh bột, khi chuối chín trong nước ép có glucozo
C. chuối xanh có xenlulozo, khi chuối chín trong nước ép có saccarozo.
D. chuối xanh có tinh bột, khi chuối chín trong nước ép có fructozo.
Câu 2: phát biểu nào sau đây ko đúng?
A. Glucozo và Fructozo là đồng phân cấu tạo của nhau.
B. có thể phân biệt Glucozo và Fructozo bằng phản ứng tráng bạc
C. trong dung dịch, glucozo tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở.
D. Metyl α-glicozit không thể chuyển sang dạng mạch hở.
Câu 3 : phát biểu nào sau đây không đúng?
A. dung dịch glucozo tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng cho kết tủa Cu2O
B. dung dịch AgNO3/NH3 oxi hóa glucozo thành amoni gluconat và tạo ra bạc kim loại.
C. dẫn khí hidro vào dung dịch glucozo đun nóng có Ni làm chất xúc tác, sinh ra sobitol.
D. dung dịch glucozo phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozo
Câu 4: phát biểu nào sau đây không đúng?
A. dung dịch fructozo hòa tan được Cu(OH)2.
B. Thủy phân ( xúc tác H+, to) saccarozo cũng như mantozo chỉ cho cùng một monosaccarit.
C, sản phẩm thủy phân xenlulozo ( xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
D. dung dịch mantozo tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O
Câu 5: Các khí sinh ra khi cho saccarozo vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư gồm:
A. H2S, CO2 B. H2S, SO2 C. SO2, CO2 D. SO2, CO
Câu 6: cho các dung dịch: glucozo, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch đó.
A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm B. [Ag(NH3)2]OH
C. Na kim loại D. nước Brom
Câu 7: để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt là saccarozo, mantozo, etanol và fomandehit, người ta có thể dùng một trong các hóa chất nào sau đây?
A. Cu(OH)2/OH- B. AgNO3/NH3 C. H2/Ni, to D. vôi sữa
Câu 8: để phân biệt tinh bột và xenlulozo có thể dùng thuốc thử nào sau đây?
A. dung dịch Br2 B. quỳ tím C. iot D. Na
Câu 9: Dung dịch saccarozo không cho phản ứng tráng bạc. Đun nóng dung dịch với vài giọt axit vô cơ loãng thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. Giải thích nào sau đây đúng?
A. dung dịch saccarozo chỉ có phản ứng tráng bạc trong môi trường axit
B. Axit vô cơ là xác tác cho phản ứng tráng bạc
C. Saccarozo bị thủy phân trong môi trường axit tạo ra sản phẩm có phản ứng tráng bạc
D. Saccarozo phản ứng với axit tạo thành andehit
Câu 10: Giữa tinh bột, saccarozo, glucozo có điểm chung là:
A. chúng thuộc loại cacbohidrat` B. đều tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam
C. đều bị thủy phân bởi dung dịch axit D. đều không có phản ứng tráng bạc
Câu 11: Cho bốn loại đường: glucozo, fructozo, saccarozo, man tozo. Phản ứng nào sau đây xảy ra với đồng thời bồn loại đường trên?
A. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường B. phản ứng tráng bạc
C. phản ứng lên men rượu D. phản ứng thủy phân
Câu 12: Chỉ dùng thuốc thử Cu(OH)2/OH- không thể phân biệt được cặp dung dịch nào sau đây?
A. glucozo và mantozo B. Fructozo và saccarozo C. mantozo và saccarozo D. saccarozo và glucozo

Câu 13 : Mantozo và saccarozo là hai chất đồng phân của nhau. Chúng có tính chất hóa học chung là:
A. hòa tan được kết tủa Cu(OH)2 cho ta dung dịch màu xanh thẫm.
B. tác dụng với Cu(OH)2 nung nóng cho ta kết tủa Cu2O màu đỏ gạch.